Poradnia społeczna

Problem społeczny jest zjawiskiem, które angażuje emocjonalnie i intelektualnie szerszą zbiorowość. Gwałtowne przemiany technologiczne, ekonomiczne i społeczne i kulturowe XX w., doprowadziły do przeobrażeń w sferze życia społecznego przyczyniając się do przeobrażenia starych i powstania nowych problemów społecznych. Nie ulega wątpliwości, że współczesne społeczeństwo znalazło się w wyjątkowej sytuacji – czasu wszechobecnej patologii społecznej, dezorganizacji społecznej, … Czytaj dalej Poradnia społeczna